Atsauces uz ES projektu

Projekta nosaukums: TIG metināšanas pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma izveide uzņēmumā SIA Steeldram

Projekta īstenotājs: SIA STEELDRAM

Projekta vadītājs: Andris Gals, tālr. +371 26607478, e-pasts: a.gals@inbox.lv

Projekta Nr.: 22-07-AL19-A019.2101-000002

Projekta kopējās izmaksas: 5456,06 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 3155,24 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir dažādot SIA SteelDram metināšanas pakalpojumu piedāvājumu. Projekta ietvaros ir iegādāta speciāla TIG metināšanas tehnika, kas metina alumīniju un nerūsējošo tēraudu, līdz ar to tiks sniegts jauns pakalpojums - TIG metināšana. Īstenojot projektu, uzņēmumam ir jauna iekārta, ar kuru var uz vietas veikt dažādus metināšanas darbus, kuru veikšanai iepriekš tika izmantoti citi pakalpojumu sniedzēji, tas ļaus samazināt ražošanas pašizmaksu.